Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Wydano decyzję lokalizacyjną dla zadania

2020-01-16

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 10 stycznia 2020 roku ostateczną stała się decyzja nr 5/2019 Wojewody Lubuskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska – etap II.

Przedmiotowy dokument daje Generalnemu Wykonawcy możliwość wystąpienia o decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Życzenia świąteczne

2019-12-17

Szanowni Państwo!

Wszystkim zainteresowanym przedmiotową inwestycją życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2020 roku.

Decyzja lokalizacyjna

2019-11-20

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania z przyjamnością informujemy, że ostateczną stała się decyzja nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wyprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska - etap I. Dokument został wydany przez Wojewodę Lubuskiego 17 września 2019 roku.

Stan prac na inwestycji

2019-10-31

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Wykonawca finalizuje prace związane z pozyskiwaniem nieruchomości na cele budowlane. Na podobnym etapie znajdują się procedury formalnoprawne. Zakończenie tych działań umożliwi Wykonawcy wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę do stosownego organu.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-07-19

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że aktualnie trwają prace związane z pozyskiwaniem nieruchomości na cele budowlane. Ponadto realizowane są procedury formalnoprawne, dzięki którym na kolejnych etapach projektu Wykonawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Stan prac na zadaniu

2019-04-29

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że w dalszym ciągu trwają prace zmierzające do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Złożenie stosownych dokumentów w tym zakresie będzie możliwe na przestrzeni kilku najbliższych tygodni.

Postępy w pracach na zadaniu

2019-03-29

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizowanym zadaniem, w dalszym ciągu prowadzone są prace planistyczne oraz trwa ustanawianie służebności przesyłu. Przedstawiciele Wykonawcy pozostają w bieżącym kontakcie z merytorycznymi pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wójtem gminy Lubiszyn. Miło nam poinformować, że prowadzony projekt przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-02-21

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że proces rokowań z właścicielami nieruchomości dobiegł końca i w najbliższych tygodniach Wykonawca będzie mógł zakończyć ten etap realizacji przedmiotowego zadania. W dalszym ciągu trwają prace związane z uregulowaniem stanu dokumentacji planistycznej oraz ustanowieniem służebności przesyłu na poszczególnych nieruchomościach.

Stan prac na inwestycji

2019-01-30

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dalszym ciągu prowadzone są rokowania z właścicielami nieruchomości, zmierzające do pozyskania prawa do dysponowania na cele budowalne. Trwają także czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na działkach, na których realizowana jest inwestycja. Kontynuowana jest procedura mająca na celu wprowadzenie stacji elektroenergetycznej do dokumentów planistycznych gminy.

O postępach w realizacji będziemy na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.

Życzenia świąteczne

2018-12-19

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.