Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości

2018-02-27

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że kontynuowana jest procedura pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami.

Obecnie prowadzone są indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości znajdujących się w pasie technologicznym linii, które wprowadzane będą do nowo budowanej stacji.

O kolejnych etapach prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Status inwestycji

2018-01-25

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że kontynuowane są prace formalnoprawne związane z budową stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska.

Prowadzone są również działania zmierzające do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubiszyn oraz sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla lokalizacji nowobudowanej stacji.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony, gdzie na bieżąco możecie Państwo śledzić postępy w pracach.

Życzenia świąteczne

2017-12-22

Szanowni Państwo,

życzymy, aby święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosły Państwu radość, ciepło i optymizm. Niech Nowy, 2018 Rok, zapewni szczęście, dzięki któremu wszystkie podjęte przez Państwa działania zakończą się sukcesem.

Indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości

2017-11-27

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że trwają indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości, w celu zakupu gruntów pod budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się również indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości znajdujących się w pasie technologicznym linii, które wprowadzane będą do nowo budowanej stacji.

Realizacja procedur planistycznych

2017-09-28

Szanowni Państwo, miło nam jest poinformować, że trwają prace planistyczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubiszyn. Jednocześnie Wykonawca przygotowuje niezbędną dokumentację dotyczącą sporządzenia Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w którym wskazana zostanie lokalizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna.

O postępach w realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

Status inwestycji

2017-08-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w ostatnich dniach odbyły się spotkania z właścicielami nieruchomości na terenie gminy Lubiszyn. Dotyczyły one realizacji prac związanych z odwiertami geotechnicznymi pod stację oraz słupy wprowadzanej do niej linii.

W kolejnym etapie realizacji inwestycji, prowadzone będą negocjacje dotyczące zakupu gruntów pod budowę stacji.

Jeśli mają Państwo pytania we wskazanym powyżej zakresie, prosimy o przesłanie  ...

Spotkanie z Wojewodą Lubuskim

2017-07-31

24 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Inwestora z Wojewodą Lubuskim – Władysławem Dajczakiem, Dyrektorem Generalnym Urzędu – Romanem Sądejem, Dyrektorem Wydziału Infrastruktury – Anną Maćkowiak, Kierownikiem Oddziału Administracyjno-Budowlanego – Grażyną Kołodziej, Prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Stefy Ekonomicznej – Krzysztofem Kielcem.

Celem spotkania było przedstawienie stanu realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na rzecz PSE S.A. w województwie lubuskim, ze szczególnym uwzględnieniem prac przy budowie stacji elektroenergetycznej Baczyna i przewidzianych do wprowadzenia do niej linii.

Podsumowanie spotkań informacyjnych

2017-06-27

W dniach 7-8 czerwca 2017 r. odbyły się dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Lubiszyn, dotyczące budowy stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska oraz modernizacji linii 400 kV Krajnik-Plewiska. Spotkania zostały przygotowane w kooperacji z przedstawicielami Wykonawcy odpowiedzialnego za budowę linii.

 ...

Spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Lubiszyn

2017-05-22

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji na terenie Gminy Lubiszyn.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubno.

Drugie spotkanie zaplanowano na dzień 8 czerwca 2017 r., godz. 18:00, świetlica wiejska w miejscowości Wysoka.

 ...

Stan realizacji prac

2017-04-26

W minionych tygodniach kontynuowane były prace nad dokumentacją planistyczną. Na bieżąco będziemy informować Państwa o stanie zaawansowania prac przy sporządzaniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubiszyn. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony dedykowanej przedmiotowej inwestycji.