Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-07-19

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że aktualnie trwają prace związane z pozyskiwaniem nieruchomości na cele budowlane. Ponadto realizowane są procedury formalnoprawne, dzięki którym na kolejnych etapach projektu Wykonawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Stan prac na zadaniu

2019-04-29

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że w dalszym ciągu trwają prace zmierzające do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Złożenie stosownych dokumentów w tym zakresie będzie możliwe na przestrzeni kilku najbliższych tygodni.

Postępy w pracach na zadaniu

2019-03-29

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizowanym zadaniem, w dalszym ciągu prowadzone są prace planistyczne oraz trwa ustanawianie służebności przesyłu. Przedstawiciele Wykonawcy pozostają w bieżącym kontakcie z merytorycznymi pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wójtem gminy Lubiszyn. Miło nam poinformować, że prowadzony projekt przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-02-21

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że proces rokowań z właścicielami nieruchomości dobiegł końca i w najbliższych tygodniach Wykonawca będzie mógł zakończyć ten etap realizacji przedmiotowego zadania. W dalszym ciągu trwają prace związane z uregulowaniem stanu dokumentacji planistycznej oraz ustanowieniem służebności przesyłu na poszczególnych nieruchomościach.

Stan prac na inwestycji

2019-01-30

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dalszym ciągu prowadzone są rokowania z właścicielami nieruchomości, zmierzające do pozyskania prawa do dysponowania na cele budowalne. Trwają także czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na działkach, na których realizowana jest inwestycja. Kontynuowana jest procedura mająca na celu wprowadzenie stacji elektroenergetycznej do dokumentów planistycznych gminy.

O postępach w realizacji będziemy na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.

Życzenia świąteczne

2018-12-19

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.

Stan prac na inwestycji

2018-12-18

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania dotyczącego budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska, że w dalszym ciągu prowadzone są indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości. Celem negocjacji jest pozyskanie zgody na udostępnienie terenu na potrzeby realizacji inwestycji.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych postępów prac oraz odwiedzania strony internetowej dedykowanej inwestycji.

Status inwestycji

2018-11-27

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że trwają prace zmierzające do rozpoczęcia budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska. Obecnie uzgadniany jest projekt budowlany oraz koncepcja budowy stacji.

O postępach prac będziemy Państwa na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.

Decyzja wodnoprawna

2018-10-23

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, udzielił pozwolenia wodnoprawnego.

W decyzji określono warunki udzielonego pozwolenia oraz wskazano sposób prowadzenia stosownej dokumentacji.

Status inwestycji

2018-09-21

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że kontynuowane są prace zmierzające do rozpoczęcia budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska.

Obecnie trwa opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji danych gwarantowanych aparatury zasilania buforowego oraz obwodów wtórnych rozdzielnicy 400 kV.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia kolejnych postępów prac oraz odwiedzania strony internetowej dedykowanej inwestycji.

Status inwestycji

2018-08-10

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji:

  • ostateczną stała się decyzja środowiskowa,
  • podpisano pierwsze akty notarialne z właścicielami nieruchomości.

W dalszym ciągu kontynuowane będą prace związane z realizacją:

  • procedury planistycznej w zakresie budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska,
  • pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami,
  • ustanawiania służebności przesyłu.

Serdecznie zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony, gdzie na bieżąco możecie Państwo śledzić postępy w pracach.

Stan zaawansowania prac formalnoprawnych

2018-07-25

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że kontynuowane są prace związane z:

  • procedurą planistyczną dotyczącą zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
  • ustanawianiem służebności przesyłu na nieruchomościach znajdujących się w pasie technologicznym linii, które docelowo zostaną wprowadzane do nowobudowanej stacji.

O kolejnych etapach prac będziemy Państwa na bieżąco informować.