Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Zawarcie umowy na budowę stacji 400/110 kV Baczyna

2016-09-23

16 lutego 2016 roku w Warszawie, PSE S.A. i PBE Elbud w Katowicach Sp. z o.o. zawarły umowę na realizację zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę nowej stacji 400/110 kV Baczyna w zakresie:

  • budowy nowej rozdzielni 400 kV,
  • budowy nowej rozdzielni 110 kV,
  • budowy nowych obiektów technologicznych i pomocniczych,
  • budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji,
  • wprowadzenia linii 400 kV Krajnik 1, Plewiska na stację.