Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Realizacja procedur planistycznych

2017-09-28

Szanowni Państwo, miło nam jest poinformować, że trwają prace planistyczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubiszyn. Jednocześnie Wykonawca przygotowuje niezbędną dokumentację dotyczącą sporządzenia Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w którym wskazana zostanie lokalizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna.

O postępach w realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować.