Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Status inwestycji

2018-04-20

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kontynuowane są prace nad dokumentacją planistyczną związaną z budową stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska.

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego został już pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną.

Obecnie procedura jest na etapie opiniowania i uzgodnień wymaganych Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.