Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-06-26

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska.

W decyzji określono m.in. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.