Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Stan zaawansowania prac formalnoprawnych

2018-07-25

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że kontynuowane są prace związane z:

  • procedurą planistyczną dotyczącą zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
  • ustanawianiem służebności przesyłu na nieruchomościach znajdujących się w pasie technologicznym linii, które docelowo zostaną wprowadzane do nowobudowanej stacji.

O kolejnych etapach prac będziemy Państwa na bieżąco informować.