Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Decyzja wodnoprawna

2018-10-23

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, udzielił pozwolenia wodnoprawnego.

W decyzji określono warunki udzielonego pozwolenia oraz wskazano sposób prowadzenia stosownej dokumentacji.