Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Wydano decyzję lokalizacyjną dla zadania

2020-01-16

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 10 stycznia 2020 roku ostateczną stała się decyzja nr 5/2019 Wojewody Lubuskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska – etap II.

Przedmiotowy dokument daje Generalnemu Wykonawcy możliwość wystąpienia o decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.