Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Realizacja procedur planistycznych

2017-01-30

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że trwają prace zmierzające do podjęcia przez Radę Gminy Lubiszyn uchwały inicjującej w zakresie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego zadania.