Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Gmina Lubiszyn przystąpiła do zmiany SUiKZP

2017-02-27

Rada Gminy Lubiszyn w dniu 17 lutego 2017 roku podjęła uchwałę inicjująca nr XXIV/167/2017 w sprawie sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.