Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Stan realizacji prac

2017-04-26

W minionych tygodniach kontynuowane były prace nad dokumentacją planistyczną. Na bieżąco będziemy informować Państwa o stanie zaawansowania prac przy sporządzaniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubiszyn. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony dedykowanej przedmiotowej inwestycji.