Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Podsumowanie spotkań informacyjnych

2017-06-27

W dniach 7-8 czerwca 2017 r. odbyły się dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Lubiszyn, dotyczące budowy stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska oraz modernizacji linii 400 kV Krajnik-Plewiska. Spotkania zostały przygotowane w kooperacji z przedstawicielami Wykonawcy odpowiedzialnego za budowę linii.

W trakcie spotkań przedstawiono znaczenie realizowanej inwestycji dla systemu elektroenergetycznego, omówiono jej oddziaływanie na środowisko oraz wskazano zakres, w jakim realizowane są sprawy formalnoprawne. Pytania zadawane przez obecnych na sali przedstawicieli władz gminy Lubiszyn oraz zgromadzonych mieszkańców dotyczyły w większości problematyki związanej z modernizacją linii 400 kV Krajnik-Plewiska.