Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Najczęściej zadawane pytania

Czy budowa stacji będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji mają charakter typowo budowlany. Jedyną uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu: koparki, wywrotki itp.

Czy stacja elektroenergetyczna jest bezpieczna dla ludzi?

Tak. Stacja elektroenergetyczna nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

Czy stacja jest bezpieczna dla środowiska naturalnego?

Tak. Infrastruktura stacji elektroenergetycznej nie wpływa na stan środowiska naturalnego, a jej stan techniczny jest stale monitorowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz środowiskowymi.

Czy stacja zakłóca odbiór sygnału radiowo - telewizyjnego w sąsiedztwie?

Nie. Stacja nie zakłóca sygnałów radiowych i telewizyjnych.

Czy w pobliżu stacji elektroenergetycznej można korzystać z maszyn rolniczych?

Tak. Nie zaobserwowano żadnego wpływu stacji elektroenergetycznych na pracę urządzeń rolniczych.

Czym jest stacja elektroenergetyczna?

Stacja elektroenergetyczna jest częścią systemu elektroenergetycznego i umożliwia rozdział dopływającej energii elektrycznej pomiędzy linie wyprowadzane z niej w różnych kierunkach.

Jak duży teren zostanie objęty inwestycją?

Teren pod budowę stacji ma obejmować około 10 ha.

Kto będzie prowadził negocjacje z właścicielami gruntów?

Negocjacje prowadzą przedstawiciele Wykonawcy z pełnomocnictwami Inwestora do prowadzenia rozmów z właścicielami gruntów.

Na jakiej podstawie szacowane będą koszty zakupu nieruchomości?

Dla każdej z nieruchomości przewidywanej pod budowę stacji, sporządzony zostanie – przez biegłego rzeczoznawcę – operat szacunkowy. W dokumencie tym znajdą się m.in. informacje o tym, jakie grunty objęto wyceną, w jaki sposób dokonano wyceny oraz określona zostanie wartość rynkowa gruntu.

Na kiedy planowane jest zakończenie prac?

Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2020 roku.