Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

O Inwestycji

Krajowy System Elektroenergetyczny

Energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni nie można magazynować. Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w każdym momencie dostarczyć odpowiednią ilość energii do odbiorców. Aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie, niezbędne jest utrzymywanie i rozwój sieci najwyższych napięć, dzięki którym można przesłać największą ilość energii w najkrótszym czasie oraz zminimalizować straty w trakcie jej przesyłu.

Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Obecnie w Polsce eksploatowanych jest ok. 8 tys. km linii o napięciu 220 kV i ok. 5 tys. km linii o napięciu 400 kV, jednak system przesyłowy wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych linii przesyłowych najwyższych napięć oraz zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych.

Nowobudowana stacja elektroenergetyczna 400 / 110 kV Baczyna jest jednym z kluczowych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego priorytetowym zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć możecie Państwo pobrać z działu „Materiały do pobrania” lub pod odnośnikiem:

Pobierz plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć.

Lokalizacja stacji

Stacja elektroenergetyczna 400 / 110 kV Baczyna będzie zlokalizowana na terenie miejscowości Baczyna w gminie Lubiszyn, w powiecie gorzowskim, w województwie lubuskim. Teren pod budowę stacji ma obejmować około 10 ha.

Plan fragmentu sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć Plan fragmentu sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć

Znaczenie inwestycji

Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna ma zapewnić:

  • zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w KSE,
  • poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej,
  • poprawę niezawodności zasilania.

W ramach etapu 1 (przedmiotowe zadanie) powstaną:

  • rozdzielnia 400 kV,
  • rozdzielnia 110 kV,
  • nowe obiekty technologiczne i pomocnicze,
  • niezbędna infrastruktura techniczna stacji (odwodnienia, drogi, wodno-kan., itp.).

W przyszłości stacja zostanie rozbudowana w zakresie umożliwiającym wprowadzenie również linii 220 kV (m.in. fragment istniejącej linii Krajnik - Gorzów od stacji Baczyna do stacji Gorzów).

Zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie inwestycyjne obejmujące budowę nowej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna.

W ramach etapu 1 (przedmiotowe zadanie) powstanie rozdzielnia 400 kV i 110 kV. Zakres prac obejmuje także budowę nowych obiektów technologicznych i pomocniczych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej stacji (odwodnienia, drogi, wodno- kan., itp.).

Etap docelowy będzie obejmował również pole 220 kV z autotransformatorem 400/220 kV.